fbpx

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szolgáltatási Feltétek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy Forró Henrietta egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató) és a Megrendelő közötti jogviszonyt szabályozza, illetve a Szolgáltató szolgáltatásainak jogi feltételeit és körülményeit meghatározza.

A szolgáltatás igénybevétele esetére kizárólag az ÁSZF-nek a https://forroheni.hu honlapon közzétett, a rendelés időpontjában a honlapon található változata érvényes.

A jelen ÁSZF érvényes: 2021.06.03.- visszavonásig.

 1. Értelmező rendelkezések

Szolgáltatás: a forroheni.hu honlapon, közösségi média felületen (Facebook, Instagram) vagy e-mailen keresztül történő kapcsolatfelvételt követő online, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz igénybevételével megvalósuló vagy a felek egyidejű személyes jelenléte mellett megvalósuló konzultáció, és/vagy életmód és táplálkozási tanácsadás és/vagy megvásárolható e-book megvásárlása.

Megrendelő: a honlapon elérhető szolgáltatások igénybevevője.

Honlap: Szolgáltató részéről a tájékoztatás és a megrendelések és/vagy jelentkezések fogadására rendszeresített elektronikus felület.

 • A Szolgáltató adatai és elérhetősége

A szolgáltató neve: Forró Henrietta egyéni vállalkozó

Adószám: 57412074-1-26

Nyilvántartási szám: 56040401

A szolgáltató székhelye: 6728 Szeged, Kokárda u. 29.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: etrend@forroheni.hu

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

A tárhelyszolgáltató székhelye, telephelye, az elérhetőségére vonatkozó adatok: BlazeArts Kft., 6090 Kunszentmiklós, Damjanich utca 36., 1/8., admin@forpsi.hu, www.forpsi.hu

 • A honlap használatának feltételei

A Szolgáltató szolgáltatását kizárólag olyan személy veheti igénybe, aki betöltötte 18. életévét.

A Szolgáltató szolgáltatásának megrendelésére elektronikus úton van lehetőség, az alábbiak szerint: vagy a honlapon található szolgáltatás kiválasztásával és a „Jelentkezés” gombra történő klikkeléssel, vagy Szolgáltató közösségi média felületein (Facebook, Instagram) történő jelentkezéssel vagy Szolgáltató e-mail címére megküldött jelentkezéssel; a telefonon vagy postai úton levélben leadott rendeléseket Szolgáltató nem fogadja el.

A honlapon a szolgáltatási csomagok kapcsán feltüntetett árak és más tájékoztatások ajánlattételre történő felhívásnak és nem ajánlattételnek minősülnek. Az ajánlatot minden esetben Megrendelő teszi, amennyiben jelzi megrendelési szándékát Szolgáltató felé. A szerződés létrejötte az a pillanat, amikor Megrendelő ajánlatát Szolgáltató visszaigazolja.

A honlapon elérhető szolgáltatások díja magyar forintban értendő.

A szolgáltatások díja minden esetben egy szolgáltatásra vonatkozik.

A honlapon közzétett akciók kizárólag az akció időtartama alatt történő rendelés feladása esetén érvényesek.

 • Az ÁSZF tárolhatósága és előhívhatósága

Jelen ÁSZF szövege a honlapról letölthető számítógépre vagy más adathordozóra, illetve kinyomtatható.

 • Technikai lépések – a szolgáltatás megrendelésének folyamata

A szolgáltatás honlapon, közösségi média felületen vagy e-mailen keresztül történő megrendelésének nem feltétele az érvényes regisztráció.

Csomag kiválasztása: a honlapon szereplő csomagok közül a Megrendelő általi kiválasztása és a „Jelentkezés” gombra történő klikkelés vagy az e-book „Megvásárolom” gombra történő klikkelés

Megrendelési adatok megadása: név, e-mail cím megadása, a csomag kiválasztása

Megrendelő által kiválasztott szolgáltatásra vonatkozó vételi ajánlat akkor minősül Szolgáltatóval közölt ajánlatnak, amikor a megrendelés során Megrendelő az ott kért adatokat megadta és rákattintott a „Jelentkezés” vagy a „Megvásárlom” gombra.

A megrendelés Szolgáltató általi jóváhagyása és a megrendelési folyamat lezárása: Megrendelő megrendelésének elküldését követően, Szolgáltató e-mailben üzenetet küld a Megrendelő részére, amelyben Szolgáltató igazolja, hogy megkapta a megrendelést.

Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 6. § (2) bekezdés alapján köteles Megrendelő megrendelését 48 órán belül visszaigazolni. Amennyiben Szolgáltató a megrendelést követő 48 órán belül nem teljesíti visszaigazolási kötelezettségét, Megrendelő ajánlati kötöttsége megszűnik.

Szolgáltató általi visszaigazolás révén, a kizáró tényezők tisztázása után Megrendelőnek fizetési kötelezettsége keletkezik. Az időpontegyeztetéssel vagy online tanácsadás vagy e-book vásárlás esetében az összeg elutalásával lép hatályba a szerződés.

 • A Szolgáltatás tartalma és jellemzői

Életmód és táplálkozási tanácsadás

Szolgáltató – a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott információk és dokumentumok felhasználásával, valamint az anyagcsere és hormontipizálás módszerét használva – személyre szabott életmód és táplálkozási tanácsadást végez.

Szolgáltató kijelenti, hogy nem szakorvos és nem dietetikus, szolgáltatása nem egészségügyi tanácsadás.

Szolgáltató kizárólag életmód és táplálkozási tanácsadási tevékenységet végez.

A szolgáltatás az Alap csomagban 4 hetes együttműködést és a 4. héten egy kontroll konzultációt, a Speciális csomag egy 6 hetes együttműködést és a 3. és a 6. hét végén egy-egy kontroll konzultációt tartalmaz; fentieken kívüli folyamatos kapcsolattartásra van lehetőség e-mailben történő megkeresés alapján.

A szolgáltatás teljesítése érdekében Megrendelő köteles tájékoztatást adni mindazon körülményről és tényekről, amelyek a táplálkozását, illetve egészségi állapotát befolyásolhatják. Ilyen például Megrendelő korábbi vagy jelenlegi anyagcserét érintő betegsége, egészségkárosító kockázati tényezői, gyógykezelése, szedett gyógyszerei stb.

Az életmód és táplálkozási tanácsadási szolgáltatás teljesítése

 1. Megrendelő jogai és kötelességei

Megrendelő tudomásul veszi, hogy az életmód és táplálkozási tanácsadási szolgáltatás nem minősül orvosi vizsgálatnak, az nem gyógyításra irányul, egészségügyi panaszok kezelésére nem alkalmas. Szolgáltató nem jogosult betegség miatti kezelést vagy gyógyítást még tanácsadás formájában sem nyújtani vagy alkalmazni, és köteles az ilyen tartalmú megrendelések esetében a tanácsadást megtagadni – kifejezetten az alábbiak szerint.

Amennyiben Megrendelő megrendelése kifejezetten betegség miatti kezelésre vagy gyógyításra irányul, úgy Szolgáltató köteles a szerződés megkötését megtagadni. Egyebekben a létrejött szerződés a Ptk. 6:107. §-ban foglaltak alapján semmisnek minősül, tekintettel arra, hogy a fentiek okán lehetetlen szolgáltatásra irányul (lehetetlen szolgáltatásra irányuló szerződés).

Fentiektől eltérően, amennyiben Megrendelő megrendelése nem a szerződés megkötésekor, hanem azt követően irányul kifejezetten betegség kezelésére vagy gyógyítására, úgy a jövőre nézve a szerződés felmondásának lehet helye, arra tekintettel, hogy Megrendelő igénye lehetetlen célra irányul. Amennyiben Szolgáltató erre irányuló felhívása ellenére Megrendelő ebbéli igényét fenntartja, úgy Szolgáltató szabadul a szerződésből eredő teljesítési kötelezettsége alól és köteles a szerződést felmondani (a szerződés lehetetlenülése). Felmondás esetén Felek a szerződés keretében nyújtott egyes szolgáltatásaik tekintetében egymással elszámolnak.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy az életmód és táplálkozási tanácsadást tartalmazó dokumentum elkészítéséhez, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok pontosságának biztosítása Megrendelő kizárólagos felelőssége.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben Megrendelő által szolgáltatott bármely adat a szolgáltatás teljesítése szempontjából nem megfelelő – így például pontatlan vagy hiányos – vagy az életmód és táplálkozási tanácsadást tartalmazó dokumentum elkészítéséhez további információk szükségesek és ezeket Megrendelő nem szolgáltatja Szolgáltatnak a kért határidőben, Szolgáltató nem készíti el Megrendelő részére az életmód és táplálkozási tanácsadást tartalmazó dokumentumot. Ebben az esetben a felek közötti szerződés teljesítése lehetetlenné válik és a szerződés megszűnik. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ilyen esetben Szolgáltató szabadul a szerződésből eredő teljesítési kötelezettsége alól és a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését követelheti Megrendelőtől.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató az általa nyújtott életmód és táplálkozási tanácsadási szolgáltatás eredményének elmaradásáért, továbbá a testsúlycsökkenés Megrendelő által elvártakhoz képest lassabban történő bekövetkezéséért felelősséget nem vállal.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy az életmód és táplálkozási tanácsadási szolgáltatás igénybevételét követően újonnan bekövetkező betegségek, komolyabb egyensúlytalanságok, valamint a szolgáltatás felek általi teljesítését követően felmerült újabb Megrendelői igények esetén Megrendelőnek új életmód és táplálkozási tanácsadási szolgáltatást kell megrendelnie.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás megrendelésével és Szolgáltatóval való együttműködés keretein belül, köteles heti rendszerességgel jelentést küldeni Szolgáltató részére, amely tartalmazza a testsúlykilogramm, illetve a comb, derék, csípő, has, felkar centiméterben mért adatait. Mindez azt jelenti, hogy az Alapcsomag esetében Megrendelőnek 4 ilyen jelentést kell Szolgáltató részére megküldenie, a Speciális csomag esetében pedig 6 ilyen jelentést kell Szolgáltató részére megküldenie.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a felek között létrejött szerződéses jogviszony alapján, az életmód és táplálkozási tanácsadási szolgáltatás megrendelésével köteles a megrendelt szolgáltatás árát megfizetni.

Megrendelő jogosult arra, hogy sürgősségre vonatkozó igényét a szolgáltatásra történő jelentkezés során, a „Megjegyzések” rovatban feltüntesse. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a sürgősségi díj 10.000 Ft, azaz tízezer forint, amelyet a szolgáltatás díján felül kell megfizetnie Szolgáltató részére.

 • Szolgáltató jogai és kötelességei

Szolgáltató az életmód és táplálkozási tanácsadási szolgáltatás keretében nem végez orvosi vizsgálatot, tevékenysége nem gyógyításra irányul, Megrendelő esetleges egészségügyi panaszainak kezelésére az életmód és táplálkozási tanácsadási szolgáltatás nem alkalmas. Amennyiben Megrendelő megrendelése betegség miatti kezelésre vagy gyógyításra irányul, Szolgáltató köteles a szolgáltatást megtagadni.

Szolgáltató az életmód és táplálkozási tanácsadást tartalmazó dokumentumot Megrendelő által szolgáltatott adatok alapján készíti el.

Szolgáltató a szolgáltatási jogviszony létrejöttét és az életmód és táplálkozási tanácsadáshoz szükséges adatok Szolgáltatónak történő megadását követően, a felek egyidejű jelenléte mellett megvalósult vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz igénybevételével létrejött konzultációkat és a szolgáltatási díjnak Szolgáltatóhoz történő beérkezését követő 14 naptári napon belül készíti el és küldi el az életmód és táplálkozási tanácsadást tartalmazó dokumentumot Megrendelő e-mail címére.

Fentiektől eltérően, Szolgáltató 10.000 Ft, azaz tízezer forint sürgősségi díj ellenében 3 munkanapon belül készíti el és küldi el az életmód és táplálkozási tanácsadást tartalmazó dokumentumot Megrendelő e-mail címére. Megrendelő sürgősségre vonatkozó igényét a szolgáltatásra történő jelentkezés során, a „Megjegyzések” rovatban tüntetheti fel.

Szolgáltató kizárja a felelősséget Megrendelő előtt akár ismert, akár ismeretlen betegségéből, illetve egészségügyi panaszából eredő következményekért. Szolgáltató kizárja a felelősségét arra az esetre, amennyiben az életmód és táplálkozási tanácsadás Megrendelő esetleges rejtett vagy korábbi betegsége miatt marad eredménytelen.

Szolgáltató testsúlycsökkenést nem ígér, figyelemmel arra, hogy Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás eredményessége függ Megrendelő fizikai, fiziológiai sajátosságaitól – így például életkorától, anyagcsere és hormontípusától, genetikai felépítésétől, életmódjától, túlsúlyától – és a szolgáltatással összefüggő hajlandóságától – így például őszinteségétől, kitartásától, önfegyelmétől.

Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatás eredményének elmaradásáért vagy a testsúlycsökkenés Megrendelő által elvártakhoz képest lassabban történő bekövetkezéséért felelősséget nem vállal.

 • A táplálkozási tanácsadási szolgáltatás díja

Alap csomag

Az életmód és táplálkozási tanácsadás „Alap csomag” szolgáltatás díja: 35.000 Ft, azaz harmincötezer forint.

Az életmód és táplálkozási tanácsadás „Alap csomag” tartalma:

 • 90 perces konzultáció vagy online tanácsadás
 • jelenlegi táplálkozási, életmódbeli szokások feltérképezése, elemzése
 • anyagcsere- és hormontípus megállapítása kérdőívekkel
 • 1 hetes személyre szabott étrend egyéni igények alapján, az érzékenységek figyelembevételével
 • receptek leírásokkal és bevásárlólistával
 • vitamin és étrendkiegészítő ajánlása személyre szabottan
 • táplálkozási típusnak megfelelő tápláléklista
 • táplálkozási típusnak megfelelő sportajánlás
 • 4 hetes együttműködés, és a 4. héten kontroll
 • folyamatos kapcsolattartás a 4 hét alatt e-mailen

Speciális csomag

Az életmód és táplálkozási tanácsadás „Speciális csomag” szolgáltatás díja: 45.000 Ft, azaz negyvenötezer forint.

Az életmód és táplálkozási tanácsadás „Speciális csomag” tartalma:

 • 90 perces személyes vagy online tanácsadás
 • jelenlegi táplálkozási, életmódbeli szokások feltérképezése, elemzése
 • anyagcsere- és hormontípus megállapítása kérdőívekkel
 • egészségügyi kihívások feltérképezése kérdőívekkel, kiváltó okok feltárása
 • funkcionális laborelemzés, szükség esetén további vizsgálatok ajánlása
 • terápiás protokoll alkalmazása
 • 1 hetes személyre szabott étrend egyéni igények alapján, az érzékenységek figyelembevételével
 • receptek leírásokkal és bevásárlólistával
 • vitamin és étrendkiegészítő ajánlása személyre szabottan
 • táplálkozási típusnak megfelelő tápláléklista
 • táplálkozási típusnak megfelelő sportajánlás
 • 6 hetes együttműködés, és a 3. és a 6. héten kontroll
 • folyamatos kapcsolattartás a 6 hét alatt e-mailen

Életmódváltó kisokos

Az Életmódváltó kisokos díja: 10.000 Ft, azaz tízezer forint.

Az Életmódváltó kisokos tartalma:

 • 50 oldalas anyag
 • útmutató az egészséges életmód elkezdéséhez
 •  kerülendő élelmiszerekről – antitápanyagokról leírás
 • alternatív lehetőségek – mi mivel helyettesíthető?
 • útikalauz a tudatos bevásárláshoz
 • alapvető értendkiegészítőkről leírás
 • egészségtudatos receptek

Ingyenes Konzultáció

Egy ingyenes, 20 perces online konzultáció keretein belül Szolgáltató vállalja, hogy segít a csomagválasztásban, tájékoztatást nyújt a csomagokról.

Akciók

Rendkívüli akciók, ideiglenes csomagok esetén eltérhetnek az árak a fentiekben megjelöltektől. Megrendelő az akciókról és azok időtartamáról a „Szolgáltatásaim” menüpontban tájékozódhat.

Nyereményjátékok

Szolgáltató nyereményjátékot hirdethet, amely esetében ingyenes szolgáltatás nyújtását biztosítja a nyereményjáték nyertesének.

Megrendelő a nyereményjátékokról és azok időtartamáról a „Szolgáltatásaim” menüpontban tájékozódhat.

A szolgáltatási díj megfizetése

Megrendelő köteles a felek egyidejű személyes jelenléte mellett megvalósuló szolgáltatás esetében a szolgáltatás díját a szolgáltatás Szolgáltató általi teljesítését követően késedelem nélkül készpénzben megfizetni, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz igénybevételével megvalósult szolgáltatás esetében a szolgáltatás díját a szolgáltatás Szolgáltató általi teljesítését megelőzően átutalással a Szolgáltatónak a K&H Bank által vezetett 1040-1268-8676-7088-5568-1009 számú bankszámlájára történő átutalás útján vagy ajándékutalvány beváltásával teljesíteni.

Fentieken kívüli fizetési módokat – így például Erzsébet utalványt, Szép Kártyát, egyéb utalványokat – Szolgáltató nem fogad el.

Ajándékutalvány

Az ajándékutalvány online beváltása esetén a fizetési folyamat során meg kell adni az utalványon szereplő kártyaszámot.

Megrendelőnek a szolgáltatás megrendelése során, a „Megjegyzés” rovatban kell feltüntetnie az ajándékutalványon szereplő kártyaszámot vagy Szolgáltató részére e-mailben kell jeleznie, hogy a szolgáltatást ajándékutalvány beváltásával kívánja igénybe venni.

Számla

A Szolgáltató a megbízási díjról elektronikus számlát állít ki, a szamlazz.hu szolgáltatás segítségével.

Amennyiben a Megrendelő a megjelölt határidőben fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatási jogviszony megszűnik.

 • Elállás, felmondás

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései alapján Megrendelő a szerződés megkötésének napját követő 14 naptári napon belül, indoklás nélkül elállhat a szerződéstől vagy felmondhatja azt.

Megrendelő elállási és felmondási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával és annak Szolgáltató részére e-mailben történő megküldésével vagy Szolgáltató részére külön e-mailben jelzett egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Megrendelő nyilatkozatát az elállásra vagy felmondásra nyitva álló határidő lejárta előtt – vagyis a szerződés megkötésének napjától számított 14. naptári nap végéig – elküldi.

A határidőn belül gyakorolt elállás vagy felmondási jog esetében Szolgáltató a szolgáltatás teljes díját a mindenkor hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról vagy felmondásról való tudomásszerzésétől számított legkésőbb 14 naptári napon belül visszautalja Megrendelő részére Megrendelő által megadott bankszámlaszámra.

 • A szerződés írásba foglalása

Az elektronikus úton megkötendő szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek; a szerződés ráutaló magatartással jön létre.

 1. Az adatbeviteli hibák javítása

Az adatbeviteli hibák javítására Megrendelőnek a megrendelési folyamat során mindvégig van lehetősége. Ezt a hibás adatok javításával, törlésével, vagy a Jelentkezés gomb megnyomása előtt a böngésző „vissza” gombjának megnyomásával és az adatbevitel megismétlésével tudja megtenni.

A Jelentkezés gomb megnyomását követően felfedezett adatbeviteli hibák esetében, a megrendelés során tévesen megadott adatok javítását Megrendelő Szolgáltató részére jelzett e-mailben bármikor kérheti.

Megrendelőt Szolgáltató e-mailben értesíti a hiba kijavításáról. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa megadott hibás, illetve téves adatokból eredő esetleges hibás teljesítésért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 1. Nyelvhasználat

A szolgáltatás igénybevételéhez megkötésre kerülő szerződések nyelve a magyar.

 1. Panaszkezelés, vitarendezés

Megrendelő a szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói kifogásait (panaszait) az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

E-mail: etrend@forroheni.hu

Facebook: Forró Heni (oldal)/privát üzenetben

Instagram: @heniforro/privát üzenetben

Szóbeli panasz

Szolgáltató a szóbeli panaszt – amennyiben arra lehetősége van – azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, az ügy kivizsgálását követően Szolgáltató haladéktalanul értesíti Megrendelőt.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén köteles helyben Megrendelőnek átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint utólag, legkésőbb a panaszra adott válasszal együtt megküldeni.

Írásbeli panasz

Minden egyéb esetben Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja Megrendelőt.

Jogérvényesítés

Amennyiben Szolgáltató és Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, Megrendelő az alábbi jogérvényesítési lehetőségeket veheti igénybe.  

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Békéltető Testület eljárását a fogyasztó akkor kezdeményezheti, amennyiben úgy érzi, hogy a szolgáltató a szerződéses kötelezettségeit nem, vagy nem megfelelően teljesíti.

Az ingyenes békéltető eljárást a fogyasztó a lakóhelye, tartózkodási helye vagy a vásárlás helye szerint illetékes megyei kereskedelmi kamarák mellett működő Békéltető Testületeknél kezdeményezheti. A Békéltető Testületek elérhetősége a www.bekeltetes.hu oldalon érhető el.

Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, uniós webáruházzal fennálló vitáját Magyarországon kizárólagosan a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület dönti el ingyenesen.

Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület elérhetősége: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Kamarai kapcsolattartó: Jerney Zoltán

Tel.: + 36 62 554 250/118

Ügyfélfogadás: H – P: 9:00-11:00

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Eljárás indítása a megyei vagy fővárosi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi egységeinél

A kormányhivatalok fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabálysértések esetén kereshetőek fel. Ilyennek minősülhet, ha Szolgáltató nem ad választ a fogyasztó panaszára, megtéveszti a fogyasztót, vagy egyéb jogsértést követ el. Nem tartozik a fogyasztóvédelmi hatóság illetékességi körébe a fogyasztó és a szolgáltató közötti vitás kérdés rendezése.

A Kormányhivatalok elérhetőségéről a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek oldalon tájékozódhat.

Online vitarendezés

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára.

A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel.

Ahhoz, hogy Megrendelő az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében. Az online vitarendezési platform az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érhető el: http://ec.europa.eu/odr

Az oldal betöltését követően ki kell választani a nyelvet, majd be kell jelentkezni és követni az oldal utasításait. Amennyiben a Megrendelőnek a határon átívelő online vitarendezéssel kapcsolatosan további kérdése merülne fel, a Budapesti Békéltető Testület tud részletes felvilágosítást adni.

A Budapesti Békéltető Testület: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, onlinevita@bkik.huFax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 (1) 488 21 31

Bírósági eljárás kezdeményezése

A perindítás lehetőségéről, módjáról és fórumairól az alábbi honlapon tájékozódhat: https://birosag.hu/birosagi-szervezetek

 1. Adatvédelem és adatbiztonság

Szolgáltató a megrendelések feldolgozása során minden esetben tiszteletben tartja Megrendelő személyhez fűződő jogait, az adatvédelemre és adatbiztonságra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseket.

Az adatvédelemről, Szolgáltató által alkalmazott adatkezelésről Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója nyújt részletes tájékoztatást.

Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója elérhető itt: https://forroheni.hu

 1. Alkalmazandó jog

Szolgáltató és Megrendelő közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a további hatályos magyar jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.

A szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal Megrendelő az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, az elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság eljárását kezdeményezheti.

 1. Kapcsolat

Megrendelő esetleges kérdéseit az etrend@forroheni.hu e-mail címen teheti fel Szolgáltató részére.

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez – Elállási/Felmondási mintatájékoztató

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 6728 Szeged, Kokárda u. 29. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

 

 


 

2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez – Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak                                                                                                     kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt